Версия для слабовидящих
Цвет сайта: A A A
Внимание, отмена!


15.11.2019г.

Внимание, отмена! Акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 53/2, zakup@expo2017astana.com, объявляет об отказе от осуществления закупок услуг по комплексному обслуживанию инженерных сетей и оборудования способом открытого тендера

Внимание, отмена! 

Акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (010000, г. Нур-Султан, Есильский район, пр. Мангилик Ел, здание 53/2, zakup@expo2017astana.com), в соответствии с подпунктом 3) пункта 13, а также  пунктом 80 Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», утвержденных решением Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017 от 27 мая 2013 года, протокол №3, объявляет об отказе от осуществления закупок услуг по комплексному обслуживанию инженерных сетей и оборудованияспособом открытого тендера.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:                      8 (7172) 917-048.

 

Назар аударыңыздар, шешімді бұзу! 

«Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық Компаниясы» Акционерлік қоғамы (010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел д-лы, 53/2 ғимарат, zakup@expo2017astana.com), «Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамымен және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы «Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдармен жүзеге асырылатын, «Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 27 мамырдағы шешімімен, №3 хаттама, бекітілген Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережелерінің 13-тармағының 3-тармақшасымен, және де 80-тармағының сәйкестікте инженерлік желілер мен құрал-жабдықтарға кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтердіашық тендер тәсілімен сатып алудан бас тартқандығы туралы хабарлайды.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8 (7172) 917-048 телефоны бойынша алуға болады.